rogosza

Togal rogosza 1463 WokPet VII 13

Wyraz hasłowy Rogoża Hasło konkordancji Togal
Wyraz(y) w transliteracji rogosza Podstawa glosowania togal
Język wyrazu obcego łaciński

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rogoża (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) rogoża
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Uwagi Możliwa też transkrypcja rogoza.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 13.
W Sstp kontekst poszerzony o fragment z innego słownika bez podania jego sygnatury: Rogosza togal (togal est cussinus, qui sedili imponitur) 1463 PF V 13.
Por. RozOss II 239r: Togal est cussinus qui sedili imponitur - podobnie RozPaul 261r, RozKap 233v, RozOss III 238v.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.