Absalon

Absalon pax patris interpretatur proprium nomen viri Absalon ca 1500 WokLub 2r

Wyraz hasłowy (Absalom) Hasło konkordancji Absalom
Wyraz(y) w transliteracji Absalon Podstawa glosowania Absalon
Język wyrazu obcego hebrajski
805
Komentarz paleograficzny Wyraz hasłowy drukowany w postaci Absolon - nad pierwszym o glosator nadpisał a (leg. Absalon) i powtórzył cały wyraz Absalon na p. marg.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 2
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 28

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).
Wydawca nie notuje tego poświadczenia, choć uwzględnia inne nazwy własne.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.