okvn

*Spata okvn XV p. post. WokPet III 11

Wyraz hasłowy (Okoń) Hasło konkordancji Sparus
Wyraz(y) w transliteracji okvn Podstawa glosowania *spata
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie kopista błędnie wpisał polską glosę do hasła Spata 'miecz' zamiast do Sparus 'gatunek ryby' albo pomylił się wydawca.
W innych przekazach hasła Spata..., Sparus..., Spargus... występują blisko siebie.
Por. RozKap 225r, RozOss I 187v, RozOss II 227r, RozOss III 226v, RozPaul 248v.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Okoń) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Okuń
Forma (w transkrypcji) okuń
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 11 pod znaczeniem 'okoń', ale po ~ ze względu na inną podstawę glosowania w stosunku do pozostałych przykładów.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 11.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.