schyk

Acies schyk versus est acies belli cultelli visus ocelli ca 1500 WokLub 3r

Wyraz hasłowy Szyk Hasło konkordancji Acies
Wyraz(y) w transliteracji schyk Podstawa glosowania acies
Język wyrazu obcego łaciński
858
Komentarz paleograficzny Hasło łac., odpowiednik pol. i versus dopisane na marginesie inkunabułu.
To samo hasło drukowane na k. 3v z tym samym versusem, ale bez glosy polskiej.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 3
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szyk (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) szyk
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 108.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 108.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.