nyevyrzaly

Acerbus (...) id est immaturus sawer kwaszny albo nyedostaly, albo nyevyrzaly ca 1500 WokLub 3r

Wyraz hasłowy 2. Ujrzeć Hasło konkordancji Acerbus
Wyraz(y) w transliteracji nyevyrzaly Podstawa glosowania acerbus
Język wyrazu obcego łaciński
861

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 3
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 2. Ujrzeć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) nieujrzały
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów cz. przesz. czynny II
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie zanegowana
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ II

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 37 (błędnie zamiast 51) pod hasłem Nieujrzały (Sstp V 244).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 51.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.