brog

Aceruus id est cumulus eyn hauff kornsz brog secundum aliquos ca 1500 WokLub 3r

Wyraz hasłowy Bróg Hasło konkordancji Acervus
Wyraz(y) w transliteracji brog Podstawa glosowania aceruus
Język wyrazu obcego łaciński
866
Komentarz paleograficzny Fragment „secundum aliquos” dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 3
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bróg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brog
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 5.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.