zyvoth

Actiua vita praczovythy zyvoth ca 1500 WokLub 3v

Wyraz hasłowy Żywot Hasło konkordancji Actiua vita
Wyraz(y) w transliteracji zyvoth Podstawa glosowania vita
Język wyrazu obcego łaciński
873
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Na tej samej karcie (w. 27) drukowane hasło "Actiuus (...) ab actus dicitur, vita que consistit in actu et opere".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 3
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Żywot (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) żywot
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 137.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 137.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.