gnyeczye

Acrismat gnyeczye vel syegye vel myeszy ca 1500 WokLub 3v

Wyraz hasłowy Gnieść Hasło konkordancji Accrissimare
Wyraz(y) w transliteracji gnyeczye Podstawa glosowania acrismat
Język wyrazu obcego łaciński
875
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiedniki pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Może wyraz łac. należy emendować (por. DuCange: Accrissimare acidum facere).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 3
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gnieść (czasownik)
Forma (w transkrypcji) gniecie
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba pojedyncza
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 19.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 19.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.