maslo

Adeps thvk vel maslo ca 1500 WokLub 4r

Wyraz hasłowy Masło Hasło konkordancji Adeps
Wyraz(y) w transliteracji maslo Podstawa glosowania adeps
Język wyrazu obcego łaciński
883
Komentarz paleograficzny Hasło łacińskie i odpowiedniki polskie dopisane ręcznie; po Adeps thvk vel zapisany jeden wyraz celowo zamazany (mydl?), a nad nim maslo dopisane inną ręką, bledszym atramentem (litera s niewyraźna).
wiersz 22, tekst drukowany: Adeps id est pinguedo frumenti kernmel.
Na dolnym marginesie zapis: Adeps adipis est pinguedo frumenti tej samej ręki, co Adeps thvk vel na prawym marginesie.
Tym razem glosator zadbał o utrzymanie układu graficznego słownika drukowanego i dodał sigla gramatyczne przed hasłem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 4
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Masło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) masło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 43.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 43.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.