lodygą

Adula eyn knod von dem flachse lodygą caput lini ca 1500 WokLub 5r

Wyraz hasłowy Łodyga Hasło konkordancji Adula
Wyraz(y) w transliteracji lodygą Podstawa glosowania adula
Język wyrazu obcego łaciński
891
Komentarz paleograficzny Fragment caput lini dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 5
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łodyga (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łodyga
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 40.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 40.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.