rogoza

Alga est quod proiicit mare vel herba marina rogoszye vel rogoza ca 1500 WokLub 7r

Wyraz hasłowy Rogoża Hasło konkordancji Alga
Wyraz(y) w transliteracji rogoza Podstawa glosowania alga
Język wyrazu obcego łaciński
906
Komentarz paleograficzny Dwie ostatnie litery wyrazu rogoszye dopisane nad vel.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 7
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rogoża (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Rogoza
Forma (w transkrypcji) rogoza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Uwagi Możliwa też transkrypcja rogoża.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 85 (pod hasłem Rogoża, Rogoza).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 85.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.06.2024 r.