rogoszye

Alga est quod proiicit mare vel herba marina rogoszye vel rogoza ca 1500 WokLub 7r

Wyraz hasłowy Rogozie Hasło konkordancji Alga
Wyraz(y) w transliteracji rogoszye Podstawa glosowania alga
Język wyrazu obcego łaciński
907
Komentarz paleograficzny Dwie ostatnie litery wyrazu rogoszye dopisane nad vel.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 7
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rogozie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) rogozie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 85.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 85.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.