grobla

Agger (...) id est congeries terre [[sus]] sursum elevate vlg. grobla 1440 RozPaul 10r

Wyraz hasłowy Grobla Hasło konkordancji Agger
Wyraz(y) w transliteracji grobla Podstawa glosowania agger
Język wyrazu obcego łaciński
915

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 10
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Grobla (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) grobla
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.