pirz

Cardo (…) est herba nociva colonis vlg. pirz XV p. post. RozOss III 18v

Wyraz hasłowy (Perz) Hasło konkordancji Cardo II
Wyraz(y) w transliteracji pirz Podstawa glosowania cardo
Język wyrazu obcego łaciński
921

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 18
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Perz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pyrz
Forma (w transkrypcji) pyrz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.