barchan

Liniscenia dicitur vestis ex lino et lana contexta Et alio nomine dicitur liniscius proprie barchan XV p. post. RozOss III 129v

Wyraz hasłowy Barchan Hasło konkordancji Linistema
Wyraz(y) w transliteracji barchan Podstawa glosowania liniscenia, liniscius
Język wyrazu obcego łaciński
932

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Barchan (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) barchan
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.