coslek

Lucifuga est quedam auis proprie coslek XV p. post. RozOss III 132v

Wyraz hasłowy (Koziołek) Hasło konkordancji Lucifuga
Wyraz(y) w transliteracji coslek Podstawa glosowania lucifuga
Język wyrazu obcego łaciński
933

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Koziołek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kozłek
Forma (w transkrypcji) kozłek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.