garbouacz

Frunium (...) dicitur puluis subtilis ex contritis corticibus arboris factus Inde frunitores et dicuntur qui faciunt coria <Inde frunio (...) id est coria> facere purgare leuigare expilare vlg. garbouacz XV p. post. RozOss II 95v

Wyraz hasłowy Garbować Hasło konkordancji Frunitores
Wyraz(y) w transliteracji garbouacz Podstawa glosowania <frunio>
Język wyrazu obcego łaciński
936
Komentarz paleograficzny Fragment Inde frunio (...) id est coria uzupełniono za RozPaul 107v.
Litera n w wyrazie frunium poprawiona z g.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 95
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Garbować (czasownik)
Forma (w transkrypcji) garbować
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.