podwyka

Seg[e]mentum (...) est vestis mulieris sc. fasciola podwyka 1476 RozOss II 220r

Wyraz hasłowy Podwika Hasło konkordancji Segmentum
Wyraz(y) w transliteracji podwyka Podstawa glosowania seg[e]mentum
Język wyrazu obcego łaciński
939

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 220
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podwika (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podwika
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.