anysz

Anetum (...) est herba quedam odorifera que sumpta in cibo calefacit et constringit proprie anysz [ysz] 1440 RozPaul 18r

Wyraz hasłowy Anyż Hasło konkordancji Anethum
Wyraz(y) w transliteracji anysz Podstawa glosowania anetum
Język wyrazu obcego łaciński
948
Komentarz paleograficzny wspólny inicjał z Anetarius

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 18
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Anyż (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) anyż
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953: Rośliny polskie. Opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych (...), Warszawa.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.