pczelny

Aluearium est vas in quo apes delitescunt pynstock vl pczelny ca 1500 WokLub 8r

Wyraz hasłowy (Pszczelny) Hasło konkordancji Alvearium
Wyraz(y) w transliteracji pczelny Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
951

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 8
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Pszczelny) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pczelny
Forma (w transkrypcji) pczelny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 63 (oba poświadczenia hasła z tego źródła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 63.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.