strnadl

Amarellus est auis eyn gollamer strnadl ca 1500 WokLub 8v

Wyraz hasłowy (Trznadel) Hasło konkordancji Amarellus
Wyraz(y) w transliteracji strnadl Podstawa glosowania amarellus
Język wyrazu obcego łaciński
958

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 8
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Trznadel) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Strnadl
Forma (w transkrypcji) strnadl
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 102.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 102.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.