czczy

Ambitio id est circumdatio vel cupiditas et maxime honoris zadanye czczy ca 1500 WokLub 8v

Wyraz hasłowy Cześć Hasło konkordancji Ambitio
Wyraz(y) w transliteracji czczy Podstawa glosowania honoris
Język wyrazu obcego łaciński
959

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 8
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cześć (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czci
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 10 (Sstp I 377a).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.