czyaczyvą

Amentum czyaczyvą ca 1500 WokLub 9r

Wyraz hasłowy Cięciwa Hasło konkordancji Amentum
Wyraz(y) w transliteracji czyaczyvą Podstawa glosowania amentum
Język wyrazu obcego łaciński
965
Komentarz paleograficzny Pełny tekst drukowanego objaśnienia hasła: "Amentum est corrigia ligata in medio haste".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 9
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cięciwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cięciwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 9.
Glosa polska czyaczyvą nie oddaje dokładnie znaczenia łacińskiego wyrazu amentum oznaczającego rzemienną pętlę mocowaną w połowie długości drzewca oszczepu, w którą wsuwano palce podczas rzucania.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 9.

Gardiner, E. Norman 1907: Throwing of the javelin, "The Journal of Hellenic Studies" XXVII, 249–273, online: archive.org/stream/journalofhelleni27sociuoft#page/249/mode/1up.

Szymczak J. 2017: Rycerz z bronią zaczepną, Warszawa, Bellerive-sur-Allier: DiG.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.