panosza

Assecla (...) dicitur ab assequendo et est humilis uel est idem quod domesticus uel familiaris proprie panosza 1440 RozPaul 27v

Wyraz hasłowy Panosza Hasło konkordancji Assecla
Wyraz(y) w transliteracji panosza Podstawa glosowania assecla
Język wyrazu obcego łaciński
967
Komentarz paleograficzny na lewym marginesie powtórzony wyraz Assecla

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 27
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Panosza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) panosza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.