chychotanye

Cachinnus (…) honlachung chychotanye ca 1500 WokLub 21r

Wyraz hasłowy (Chichotanie) Hasło konkordancji Cachinnus
Wyraz(y) w transliteracji chychotanye Podstawa glosowania cachinnus
Język wyrazu obcego łaciński
983

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 21
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Chichotanie) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Chychotanie
Forma (w transkrypcji) chychotanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 8.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.