thatarskye zyele

Calamus aromaticus thatarskye zyele ca 1500 WokLub 21r

Wyraz hasłowy Ziele Hasło konkordancji Calamus aromaticus
Wyraz(y) w transliteracji thatarskye zyele Podstawa glosowania calamus aromaticus
Język wyrazu obcego łaciński
986
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Cytat zapisany w wierszach 1-2.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 21
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tatarski (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) tatarskie
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ziele (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ziele
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 134.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s.134.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.