placzek

Azimus (...) est panis sine fermento ab a id est sine et zimos fermentum quasi sine fermento proprie placzek 1440 RozPaul 31v

Wyraz hasłowy Placek Hasło konkordancji Azymus
Wyraz(y) w transliteracji placzek Podstawa glosowania azimus
Język wyrazu obcego łaciński
994

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 31
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Placek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) placek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.