Umowa

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik umowa ca 1500 WokLub 94r
narzędnik umową ca 1500 WokLub 31v

Znaczenia

Przypis

Sstp IX 393b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.