Potajemnie

przysłówek

Formy gramatyczne


stopień forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
równy potajemnie ca 1500 WokLub 28v

Znaczenia

Przypis

Sstp VI 483a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.