Złodziej

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik złodziej ca 1500 WokLub 28v ca 1500 WokLub 55v

Znaczenia

Przypis

Sstp XI 393b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.