Paweza

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik paweza ca 1500 WokLub 29r ca 1500 WokLub 147r

Znaczenia

Przypis

Sstp VI 58a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.