(Złączyć) Złęczyć

czasownik

Formy gramatyczne


fleksem forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
bezokolicznik złęczyć ca 1500 WokLub 29r ca 1500 WokLub 32r

Znaczenia

Przypis

Sstp XI 391b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.