Podobnie

przysłówek

Formy gramatyczne


stopień forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
równy podobnie ca 1500 WokLub 30r

Znaczenia

Przypis

Sstp VI 263b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.