Usmażyć

czasownik

Formy gramatyczne


fleksem forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
bezokolicznik usmażyć ca 1500 WokLub 54v

Znaczenia

Przypis

Sstp IX 454b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.