Ślub

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik ślub ca 1500 WokLub 129r ca 1500 WokLub 148r
biernik ślub ca 1500 WokLub 33v

liczba mnoga
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik śluby ca 1500 WokLub 129r

Znaczenia

Przypis

Sstp IX 14b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.