Wyłożnie

przysłówek

Formy gramatyczne


stopień forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
równy wyłożnie ca 1500 WokLub 55v

Znaczenia

Przypis

Sstp X 496b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.