Zbuczeć

czasownik

Formy gramatyczne


fleksem forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
imiesłów cz. przesz. czynny II zbuczał ca 1500 WokLub 33v

Znaczenia

Przypis

Sstp XI 279a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.