Zwyczajać się

czasownik

Formy gramatyczne


fleksem forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
bezokolicznik zwyczajać ca 1500 WokLub 148r

Znaczenia

Przypis

Sstp XI 520b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.