Powróz

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik powroz ca 1500 WokLub 55r ca 1500 WokLub 120v

liczba mnoga
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik powrozy ca 1500 WokLub 11r

Znaczenia

Przypis

Sstp VI 530a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.