Koszyk

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik koszyk ca 1500 WokLub 24r ca 1500 WokLub 129r

Znaczenia

Przypis

Sstp III 358b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.