RozPaulAbliguritor (...) id est consumptor uel gulosus vlg. szarlock
WokRacz
WokJag
RozKapAbliguritor id est consumptor uel gulosus (...) vlg. zarlok
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAbligulator (...) id est consumptor uel gulosus proprie zarlok
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet IIIAbliguritor szarloc
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.