RozPaul
WokRaczCamus est genus asperi freni quo cabelli connecti solent Eciam camus est laqueus quo ligatur canis uel azinus vlg. zazel
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIICamus strik vel *zuzel
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss ICamus est genus freni asperi cum quo equi solebant coartare vlg. strik uel est laqueus cum quo canis ligatur uel azinus
WokPet ICamus zasel
WokPet II
WokPet III
WokPet IVCamus szaszel
WokLubCamus est genus asperi freni proprie eyn bremus vaczydlo
Chamus ein zugel oder bysz dem dy pferd haben im maul vsdą albo vadzydlo
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.