RozPaul
WokRaczCapusa est auis [est] quedam capus (...) proprie socol
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss ICapus est quedam auis epicenum Et dicitur a capio vlg. szocol
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubCapus postolką
Capus (...) kaplvn
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.