RozPaulCicer (...) est quoddam legumen triangulare proprie tatarka
WokRacz
WokJag
RozKapCicer (...) est quoddam genus leguminis triangulum proprie thatarka
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICicer (...) est quoddam legumen triangulare proprie tatarka
RozOss IIICicer (…) est quoddam legumen triangulum proprie thatarca
RozOss I
WokPet I
WokPet IICicer tatarca
WokPet III
WokPet IV
WokLubCicer czyeczyorką est genus leguminis
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.