RozPaul
WokRaczCinus (...) secundum Hugvicionem est arbor similis lentisco quem quidem latini ilicon vocant vlg. [[tart]] tarnoszliwa Est autem lintiscus ut dicit gloza Daniel vltima arbor humilis cuius foliorum succus scissuras labiorum et manuum consolidat
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubCinus est genus arboris vt lentiscus ein kirchenbaum. Danielis XIII: sub cino kalyna
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.