RozPaul
WokRaczFur[[c]]ca (...) vlg. wyszyelycza
WokJag
RozKapFurca (...) est instrvmentum rusticorum et dicitur a cieo quia cum eo mouetur frumentum in aere vlg. vydly
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet IFurca *wyselicze
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubFurca eyn gabel vel patibulum et dicitur a fur et sileo vydly albo schvbyenyczą
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.