RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKapGladiolus id est parws gladius… uel est herba quedam proprie myeczykowe
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet IGladiolus meczycowe
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubGladiolus est paruum gladius vel quedam herba schwertel myeczykovye
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.