RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIITipsana tluczeniecz
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet IITipsanna goglosa
WokPet IIITipsana gogyelsa
WokPet IV
WokLubTipsana est granum ordei decorticatum de quo etiam fit aqua que dicitur tysana conueniens potui infirmorum gersten wasser yaczmyenna vodą
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.