RozPaulScapha (...) dicitur navis modica vlg. szmyczek piscatorum et fit ex vna arbore concava uel concavata
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIIScapha czoln
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubScapha czoln scalmus idem phazelus idem
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.