RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIITemo dyschel
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet IIITemo dyszel
WokPet IV
WokLubTemo eyn deychsel in curru vel gubernaculum nauis dyszlą albo oye albo czyągadlo secundum aliquos
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.